Equinix Newsroom

The latest updates, press releases, and announcements.

 

De zorg moet anders, maar ligt de juiste (digitale) basis er al?

Latest Feature

De zorg moet anders, maar ligt de juiste (digitale) basis er al?

Moeten we ons zorgen maken om de zorg? De vergrijzing in Nederland, welvaartsstijging en de huidige pandemie zorgen ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland onder druk staat. Het zorgvolume groeit volgens het trendscenario van het RIVM(1) de komende 20 jaar jaarlijks met bijna 3%. Nog voor de COVID-19 pandemie werd ingeschat dat de uitgaven aan medisch specialistische zorg in 2040 ruim 70% hoger uitvallen dan in 2018.

Door de toenemende zorgvraag zullen er volgens deze trend in 2040 bijna 170.000 extra ziekenhuismedewerkers nodig zijn. En voldoende zorgpersoneel is, los van COVID-19, nu al een uitdaging. Het zorgpersoneel dat al beschikbaar is, worstelt bovendien met het verbeteren van patiëntervaringen door striktere regelgeving en het feit dat er steeds meer administratieve taken bijkomen.

Continue reading
Visit the Blog

Latest Press Releases

Equinix in the News

Customer success stories

"With Equinix, we can operate in close proximity to many of our top network service provider partners, with access to a platform that ensures the most streamlined path between our content and our end users."
Dave Temkin
Vice President of Network and Systems Infrastructure

"Equinix makes everything very easy for us because of the consistency across its global platform."
Zak Pierce
Data Centers Operations Manager

Media relations

Americas Press Contact

press@equinix.com

Asia-Pacific Press Contact

LEWIS PR

EquinixAPAC@lewispr.com

Europe (EMEA) Press Contact

APCO Worldwide

equinix@apcoworldwide.com

Analyst Relations

analystrelations@equinix.com